قبرسپرس و جو کد پستی
قبرسمنطقه 1Αμμόχωστος/Ammochostos

قبرس: منطقه 1

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Αμμόχωστος/Ammochostos

این لیست Αμμόχωστος/Ammochostos است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Αγγαστίνα/Angastina, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5652

عنوان :Αγγαστίνα/Angastina, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Αγγαστίνα/Angastina
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5652

بیشتر بخوانید درباره Αγγαστίνα/Angastina

Αγία Θέκλα/Agia Thekla, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5391

عنوان :Αγία Θέκλα/Agia Thekla, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Αγία Θέκλα/Agia Thekla
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5391

بیشتر بخوانید درباره Αγία Θέκλα/Agia Thekla

Αγία Νάπα/Agia Napa, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5330

عنوان :Αγία Νάπα/Agia Napa, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Αγία Νάπα/Agia Napa
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5330

بیشتر بخوانید درباره Αγία Νάπα/Agia Napa

Αγία Τριάδα/Agia Triada, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5870

عنوان :Αγία Τριάδα/Agia Triada, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Αγία Τριάδα/Agia Triada
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5870

بیشتر بخوانید درباره Αγία Τριάδα/Agia Triada

Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας/Agios Andronikos Gialousas, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5820

عنوان :Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας/Agios Andronikos Gialousas, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας/Agios Andronikos Gialousas
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5820

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Ανδρόνικος Γιαλούσας/Agios Andronikos Gialousas

Άγιος Ανδρόνικος Τρικώμου/Agios Andronikos Trikomou, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5761

عنوان :Άγιος Ανδρόνικος Τρικώμου/Agios Andronikos Trikomou, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Άγιος Ανδρόνικος Τρικώμου/Agios Andronikos Trikomou
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5761

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Ανδρόνικος Τρικώμου/Agios Andronikos Trikomou

Άγιος Γεώργιος Αχερίτου/Agios Georgios Acheritou, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5520

عنوان :Άγιος Γεώργιος Αχερίτου/Agios Georgios Acheritou, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Άγιος Γεώργιος Αχερίτου/Agios Georgios Acheritou
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5520

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Γεώργιος Αχερίτου/Agios Georgios Acheritou

Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού/Agios Georgios Spatharikou, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5720

عنوان :Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού/Agios Georgios Spatharikou, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού/Agios Georgios Spatharikou
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5720

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Γεώργιος Σπαθαρικού/Agios Georgios Spatharikou

Άγιος Ευστάθιος/Agios Efstathios, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5721

عنوان :Άγιος Ευστάθιος/Agios Efstathios, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Άγιος Ευστάθιος/Agios Efstathios
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5721

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Ευστάθιος/Agios Efstathios

Άγιος Ηλίας/Agios Ilias, Αμμόχωστος/Ammochostos: 5722

عنوان :Άγιος Ηλίας/Agios Ilias, Αμμόχωστος/Ammochostos
شهرستان :Άγιος Ηλίας/Agios Ilias
منطقه 1 :Αμμόχωστος/Ammochostos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :5722

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Ηλίας/Agios Ilias


کل 115 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2024 پرس و جو کد پستی