قبرسپرس و جو کد پستی
قبرسمنطقه 1Κερύνεια/Keryneia

قبرس: منطقه 1

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Κερύνεια/Keryneia

این لیست Κερύνεια/Keryneia است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Αγία Ειρήνη/Agia Eirini, Κερύνεια/Keryneia: 9610

عنوان :Αγία Ειρήνη/Agia Eirini, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Αγία Ειρήνη/Agia Eirini
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9610

بیشتر بخوانید درباره Αγία Ειρήνη/Agia Eirini

Άγιος Αμβρόσιος/Agios Amvrosios, Κερύνεια/Keryneia: 9560

عنوان :Άγιος Αμβρόσιος/Agios Amvrosios, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Άγιος Αμβρόσιος/Agios Amvrosios
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9560

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Αμβρόσιος/Agios Amvrosios

Άγιος Γεώργιος/Agios Georgios, Κερύνεια/Keryneia: 9390

عنوان :Άγιος Γεώργιος/Agios Georgios, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Άγιος Γεώργιος/Agios Georgios
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9390

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Γεώργιος/Agios Georgios

Άγιος Επίκτητος/Agios Epiktitos, Κερύνεια/Keryneia: 9500

عنوان :Άγιος Επίκτητος/Agios Epiktitos, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Άγιος Επίκτητος/Agios Epiktitos
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9500

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Επίκτητος/Agios Epiktitos

Άγιος Ερμόλαος/Agios Ermolaos, Κερύνεια/Keryneia: 9611

عنوان :Άγιος Ερμόλαος/Agios Ermolaos, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Άγιος Ερμόλαος/Agios Ermolaos
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9611

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Ερμόλαος/Agios Ermolaos

Αγριδάκι/Agridaki, Κερύνεια/Keryneia: 9612

عنوان :Αγριδάκι/Agridaki, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Αγριδάκι/Agridaki
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9612

بیشتر بخوانید درباره Αγριδάκι/Agridaki

Αγύρτα (Αγίρδα)/Agyrta, Κερύνεια/Keryneia: 9541

عنوان :Αγύρτα (Αγίρδα)/Agyrta, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Αγύρτα (Αγίρδα)/Agyrta
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9541

بیشتر بخوانید درباره Αγύρτα (Αγίρδα)/Agyrta

Αρμενομονάστηρο/Armenomonastiro, Κερύνεια/Keryneia: 9570

عنوان :Αρμενομονάστηρο/Armenomonastiro, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Αρμενομονάστηρο/Armenomonastiro
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9570

بیشتر بخوانید درباره Αρμενομονάστηρο/Armenomonastiro

Ασώματος/Asomatos, Κερύνεια/Keryneia: 9613

عنوان :Ασώματος/Asomatos, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Ασώματος/Asomatos
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9613

بیشتر بخوانید درباره Ασώματος/Asomatos

Βαβυλάς/Vavylas, Κερύνεια/Keryneia: 9630

عنوان :Βαβυλάς/Vavylas, Κερύνεια/Keryneia
شهرستان :Βαβυλάς/Vavylas
منطقه 1 :Κερύνεια/Keryneia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :9630

بیشتر بخوانید درباره Βαβυλάς/Vavylas


کل 56 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2024 پرس و جو کد پستی