قبرسپرس و جو کد پستی
قبرسمنطقه 1Λάρνακα/Larnaka

قبرس: منطقه 1

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Λάρνακα/Larnaka

این لیست Λάρνακα/Larnaka است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Αβδελλερό/Avdellero, Λάρνακα/Larnaka: 7501

عنوان :Αβδελλερό/Avdellero, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αβδελλερό/Avdellero
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7501

بیشتر بخوانید درباره Αβδελλερό/Avdellero

Αγγλικός Στρατός Δεκέλειας/Anglikos Stratos Dekeleias, Λάρνακα/Larnaka: 6370

عنوان :Αγγλικός Στρατός Δεκέλειας/Anglikos Stratos Dekeleias, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αγγλικός Στρατός Δεκέλειας/Anglikos Stratos Dekeleias
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :6370

بیشتر بخوانید درباره Αγγλικός Στρατός Δεκέλειας/Anglikos Stratos Dekeleias

Αγγλισίδες/Anglisides, Λάρνακα/Larnaka: 7571

عنوان :Αγγλισίδες/Anglisides, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αγγλισίδες/Anglisides
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7571

بیشتر بخوانید درباره Αγγλισίδες/Anglisides

Αγία 'Αννα/Agia Anna, Λάρνακα/Larnaka: 7641

عنوان :Αγία 'Αννα/Agia Anna, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αγία 'Αννα/Agia Anna
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7641

بیشتر بخوانید درباره Αγία 'Αννα/Agia Anna

Αγίοι Βαβατσινίας/Agioi Vavatsinias, Λάρνακα/Larnaka: 7711

عنوان :Αγίοι Βαβατσινίας/Agioi Vavatsinias, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αγίοι Βαβατσινίας/Agioi Vavatsinias
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7711

بیشتر بخوانید درباره Αγίοι Βαβατσινίας/Agioi Vavatsinias

Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου/Agios Theodoros Skarinou, Λάρνακα/Larnaka: 7730

عنوان :Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου/Agios Theodoros Skarinou, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου/Agios Theodoros Skarinou
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7730

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου/Agios Theodoros Skarinou

Αθιένου/Athienou, Λάρνακα/Larnaka: 7600

عنوان :Αθιένου/Athienou, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αθιένου/Athienou
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7600

بیشتر بخوانید درباره Αθιένου/Athienou

Αλαμινός/Alaminos, Λάρνακα/Larnaka: 7572

عنوان :Αλαμινός/Alaminos, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αλαμινός/Alaminos
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7572

بیشتر بخوانید درباره Αλαμινός/Alaminos

Αλεθρικό/Alethriko, Λάρνακα/Larnaka: 7570

عنوان :Αλεθρικό/Alethriko, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αλεθρικό/Alethriko
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7570

بیشتر بخوانید درباره Αλεθρικό/Alethriko

Αναφωτίδα/Anafotida, Λάρνακα/Larnaka: 7573

عنوان :Αναφωτίδα/Anafotida, Λάρνακα/Larnaka
شهرستان :Αναφωτίδα/Anafotida
منطقه 1 :Λάρνακα/Larnaka
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :7573

بیشتر بخوانید درباره Αναφωτίδα/Anafotida


کل 119 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2024 پرس و جو کد پستی