قبرسپرس و جو کد پستی
قبرسمنطقه 1Πάφος/Pafos

قبرس: منطقه 1

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Πάφος/Pafos

این لیست Πάφος/Pafos است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Αγία Βαρβάρα Πάφου/Agia Varvara Pafou, Πάφος/Pafos: 8501

عنوان :Αγία Βαρβάρα Πάφου/Agia Varvara Pafou, Πάφος/Pafos
شهرستان :Αγία Βαρβάρα Πάφου/Agia Varvara Pafou
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8501

بیشتر بخوانید درباره Αγία Βαρβάρα Πάφου/Agia Varvara Pafou

Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων/Agia Marina Kelokedaron, Πάφος/Pafos: 8641

عنوان :Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων/Agia Marina Kelokedaron, Πάφος/Pafos
شهرستان :Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων/Agia Marina Kelokedaron
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8641

بیشتر بخوانید درباره Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων/Agia Marina Kelokedaron

Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς/Agia Marina Chrysochous, Πάφος/Pafos: 8881

عنوان :Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς/Agia Marina Chrysochous, Πάφος/Pafos
شهرستان :Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς/Agia Marina Chrysochous
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8881

بیشتر بخوانید درباره Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς/Agia Marina Chrysochous

Αγία Μαρινούδα/Agia Marinouda, Πάφος/Pafos: 8240

عنوان :Αγία Μαρινούδα/Agia Marinouda, Πάφος/Pafos
شهرستان :Αγία Μαρινούδα/Agia Marinouda
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8240

بیشتر بخوانید درباره Αγία Μαρινούδα/Agia Marinouda

Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων/Agios Georgios Kelokedaron, Πάφος/Pafos: 8607

عنوان :Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων/Agios Georgios Kelokedaron, Πάφος/Pafos
شهرستان :Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων/Agios Georgios Kelokedaron
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8607

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων/Agios Georgios Kelokedaron

Άγιος Γεώργιος Πέγειας/Agios Georgios Pegeias, Πάφος/Pafos: 8570

عنوان :Άγιος Γεώργιος Πέγειας/Agios Georgios Pegeias, Πάφος/Pafos
شهرستان :Άγιος Γεώργιος Πέγειας/Agios Georgios Pegeias
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8570

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Γεώργιος Πέγειας/Agios Georgios Pegeias

Άγιος Δημητριανός/Agios Dimitrianos, Πάφος/Pafos: 8741

عنوان :Άγιος Δημητριανός/Agios Dimitrianos, Πάφος/Pafos
شهرستان :Άγιος Δημητριανός/Agios Dimitrianos
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8741

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Δημητριανός/Agios Dimitrianos

Άγιος Ισίδωρος/Agios Isidoros, Πάφος/Pafos: 8872

عنوان :Άγιος Ισίδωρος/Agios Isidoros, Πάφος/Pafos
شهرستان :Άγιος Ισίδωρος/Agios Isidoros
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8872

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Ισίδωρος/Agios Isidoros

Άγιος Ιωάννης Σαλαμιούς/Agios Ioannis Salamious, Πάφος/Pafos: 8621

عنوان :Άγιος Ιωάννης Σαλαμιούς/Agios Ioannis Salamious, Πάφος/Pafos
شهرستان :Άγιος Ιωάννης Σαλαμιούς/Agios Ioannis Salamious
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8621

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Ιωάννης Σαλαμιούς/Agios Ioannis Salamious

Άγιος Μερκούριος/Agios Merkourios, Πάφος/Pafos: 8801

عنوان :Άγιος Μερκούριος/Agios Merkourios, Πάφος/Pafos
شهرستان :Άγιος Μερκούριος/Agios Merkourios
منطقه 1 :Πάφος/Pafos
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :8801

بیشتر بخوانید درباره Άγιος Μερκούριος/Agios Merkourios


کل 176 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2024 پرس و جو کد پستی