قبرسپرس و جو کد پستی
قبرسمنطقه 1Λευκωσία/Lefkosia

قبرس: منطقه 1

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 1: Λευκωσία/Lefkosia

این لیست Λευκωσία/Lefkosia است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Αγγλικός Στρατός Λευκωσίας/Anglikos Stratos Lefkosias, Λευκωσία/Lefkosia: 1370

عنوان :Αγγλικός Στρατός Λευκωσίας/Anglikos Stratos Lefkosias, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγγλικός Στρατός Λευκωσίας/Anglikos Stratos Lefkosias
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :1370

بیشتر بخوانید درباره Αγγλικός Στρατός Λευκωσίας/Anglikos Stratos Lefkosias

Αγγολέμι/Angolemi, Λευκωσία/Lefkosia: 2826

عنوان :Αγγολέμι/Angolemi, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγγολέμι/Angolemi
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2826

بیشتر بخوانید درباره Αγγολέμι/Angolemi

Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας/Agia Varvara Lefkosias, Λευκωσία/Lefkosia: 2560

عنوان :Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας/Agia Varvara Lefkosias, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας/Agia Varvara Lefkosias
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2560

بیشتر بخوانید درباره Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας/Agia Varvara Lefkosias

Αγία Ειρήνη/Agia Erini, Λευκωσία/Lefkosia: 2820

عنوان :Αγία Ειρήνη/Agia Erini, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγία Ειρήνη/Agia Erini
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2820

بیشتر بخوانید درباره Αγία Ειρήνη/Agia Erini

Αγιά Κεπήρ/Agia Kepir, Λευκωσία/Lefkosia: 2561

عنوان :Αγιά Κεπήρ/Agia Kepir, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγιά Κεπήρ/Agia Kepir
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2561

بیشتر بخوانید درباره Αγιά Κεπήρ/Agia Kepir

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου/Agia Marina Xyliatou, Λευκωσία/Lefkosia: 2772

عنوان :Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου/Agia Marina Xyliatou, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου/Agia Marina Xyliatou
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2772

بیشتر بخوانید درباره Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου/Agia Marina Xyliatou

Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας/Agia Marina Skyllouras, Λευκωσία/Lefkosia: 2670

عنوان :Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας/Agia Marina Skyllouras, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας/Agia Marina Skyllouras
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2670

بیشتر بخوانید درباره Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας/Agia Marina Skyllouras

Άγιο Γεωργούδι/Agio Georgoudi, Λευκωσία/Lefkosia: 2952

عنوان :Άγιο Γεωργούδι/Agio Georgoudi, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Άγιο Γεωργούδι/Agio Georgoudi
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2952

بیشتر بخوانید درباره Άγιο Γεωργούδι/Agio Georgoudi

Αγίοι Ηλιόφωτοι/Agioi Iliofotoi, Λευκωσία/Lefkosia: 2775

عنوان :Αγίοι Ηλιόφωτοι/Agioi Iliofotoi, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγίοι Ηλιόφωτοι/Agioi Iliofotoi
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2775

بیشتر بخوانید درباره Αγίοι Ηλιόφωτοι/Agioi Iliofotoi

Αγίοι Τριμιθιάς/Agioi Trimithias, Λευκωσία/Lefkosia: 2671

عنوان :Αγίοι Τριμιθιάς/Agioi Trimithias, Λευκωσία/Lefkosia
شهرستان :Αγίοι Τριμιθιάς/Agioi Trimithias
منطقه 1 :Λευκωσία/Lefkosia
کشور :قبرس(CY)
کد پستی :2671

بیشتر بخوانید درباره Αγίοι Τριμιθιάς/Agioi Trimithias


کل 388 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2024 پرس و جو کد پستی